MASTERPLAN

Boliger ved Bækkenmarts 2017

Team: Pluskontoret Arkitekter, ARKPLAN Tri-Consult Aps, LOOP Architects

 

Vores forslag til ny bebyggelse ved Skæring Bæk.

 

Visionen for området omkring Skæring Bæk, er at tage udgangspunkt AAB's kærneværdier; Ærlighed, Fællesskab og Bevægelse. Disse i samspil med bæredygtige helhedsløsninger, bruges som afsæt for at opnå DGNB Guld for projektet og skal generelt sikre at der implementeres sunde og robuste løsninger. Med afsæt i områdets bedste elementer - naturen, vandet, træerne og de forskellige rumlige oplevelser området har at byde på, er der skabt en helhedsplan, indeholdende tre forskellige kvarterer; Markhusene grænser op til de omkringliggende marker, her kan man kigge langt og bo uforstyrret i udkanten af området. Bækhusene ligger på hver side af den lille bæk, her går de private haver i et med naturen omkring bækken. Gårdhusene er små enklaver af huse der henvender sig til hinanden mod et fællesskab i en gårdhave i midten. Disse forskellige muligheder, bindes sammen i den endelig helhedsoplevelse og gør det nye boligområde til et sted der emmer af lyst til at bo.

 

Tallbohov/ Järfälla/ boligerJanuar 2016

Projekt: Udvikling af boligbebyggelse i Järfälla nord for Stockholm, Sverige

300 boliger. Bebyggelsen ligger smukt i lysninger i skoven.

Bygherre: Tornet, Sverige

Team: LOOP architects og ONEN/ Lars Frank Nielsen

 

Revitalisering af industribygningerOktober 2015

Bygherre: Tækker Group

Omfang: 5.200 m2

År: 2015

 

Omdannelse af tidligere industribygninger til bolig og erhverv

 

Urban Village PLUS/ BruunshögJuni 2015

Bygherre: Tornet, Sverige

Omfang: 20.000 m2 Boliger & butik/ erhverv

År: 2015

 

 For projektbeskrivelse se her

 

Vadestedet i NYE/ 1. præmie September 2014

6700 m² bæredygtig boligbebyggelse / disp. forslag

 

Bygherre : Tækker

Team: Hune og Elkjær og LOOP

 

Læs mere her

Læs dommerbetænkningen her

 

NYE/ bydel/ fase 1June 2014

NYE bydel fase 1 

 

Samarbejdspartner: Hune og Elkjær

Bygherre: TÆKKER group
Omfang: 6700 m² / boliger

 

Hestedalene/ Et nyt byområde på dyrehavegårds jorder og langs lundtoftegårdsvejMarts 2014

Projekt:

Ny bydel i Lyngby-Taarbæk kommune

Bygherre:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Opgavens omfang: 

Erhversbyggeri: ca. 500.000 m2  

Boligbyggeri:  ca. 250.000 m2 tæt-lav og etageboliger

Institutioner, skoler og andet: ca 12.000 m2

Team:

Schønherr landskabsarkitekter

LOOP architects

Viatrafik

Bbn consult

 

5 værdier for området:

 • Landskabet er stedets identitet

 • Kvarterer med særlig værdi
 • Oplevelse i øjenhøjde
 • Let tilgængelig og inkluderende
 • Fleksibel og bæredygtig udvikling

 

Læs mere her

 

Lisbjerg plusenergi/ Boligforeningen RinggårdenJanuar 2014

Bygherre: Ringgården Boligforeningen

Samarbejdspartner: Danfoss, Niras, Arkitema, Enemærke & Petersen, Vugge til Vugge, SE/Stofa

Opgavensstørrelse: 44 enheder/ 4.400m2

Ydelse: Arkitekt arbejder/ konkurrence

Sted/år: Aarhus/ december 2013

 

 • tager udgangspunkt i Cradle to Cradle filosofien/ 5 målbare elementer
 • et sted der er regenerativt og opbyggende for alt liv og de fremtidige generationer
 • "super-villa" princippet hvor fællesskabet  omkring boligen er dyrket.
 • plads til de fælles udearealer med dyrkningsbælter, og minimert fodaftryk på terræn.
 • Biodigester indarbejdet - kombineres med jordvarmeanlæg
 • kan opfylde kravene til Bygningsklasse 2020 (BK2020) uden brug af vedvarende energi
 • samt ved brug af vedvarende energikilder at realisere plusenergi boliger
 • Der er lavet LCA på materialerne i projektet, og hvor økonomisk muligt arbejdet med C2C certificerede materialer.

 

 

 

Next step village / bæredygtig masterplanJuni 2012

Projektindhold:

Udvikling af klynge med 46 boliger/selvforsynende med vedvarende energi. Cradle to Cradle projekt

Bygherre:

SE og Danfoss

Anlægssum:

Ca. 80. mio.kr.

Udførelsesår:

Planlagt til 2014

Bæredygtighedselementer:

Biodiversitet, energiproduktion og

cradle to cradle materialer

 

NSV er et projekt og masterplan udviklet i en integreret design proces ud fra et Cradle to Cradle mindset,  med C2C løsninger og materialer implementeret. Boligklyngen indeholder 46 boliger der er selvforsynende med vedvarende energi, designet ud fra "generationsdesign". Der er arbejdet med "design for adskillelse" og regnet energiforbrug ikke kun på drift, men også på forbrug i husholdning og til opførelse af klyngen.  Mangfoldighed, biodiversitet og bæredygtige løsninger uden meromkostninger er nogle af de målsætninger der  har styret både projekt og proces. mangfoldigheden i udenoms arealer afspejler plads til bevægelse, fællesskab, vandhåndtering/LAR og fælles produktion af grønsager. der skabes fin balance i overgang mellem private, semi private og fælles zoner i den landskabelige bearbejdning.

Fællesskabet er et vigtigt issue i klyngen, både som energimæssigt- og socialt fællesskab. Projektet understøtter både tanken om at tage stilling til bæredygtige- og energimæssige gevinster og udfordringer- samtidig med at tilbyde moderne arkitektur med komfort på højt niveau.

 

"Grønne Etablissementer"Marts 2014

PROJEKTKONKURRENCE FOR FORSVARET, AALBORG KASERNE. FASE 2 - 2. PRÆMIE

 

Om Grønne Etablissementer
Forsvarets etablissementer skal på sigt skal udvikles efter principperne i Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi og klima- og energistrategi. Indledningsvist udvikler og implementerer Forsvaret to pilotprojekter - de såkaldte 'Grønne Etablissementer'. Aalborg Kaserner og Almegårds Kaserne på Bornholm er udvalgt som pilotprojekter.

 

Projekterne skal understøtte innovative tiltag og samtidig skabe muligheden for et udstillingsvindue for den 'grønne' industris formåen inden for strukturer, bygninger, installationer, processer og adfærd. Formålet er at begrænse ressourceforbruget, reducere CO2-udslip og fremme bæredygtige løsninger.

 

TEAM:

MOE /totalrådgiver

Friis og Moltke A/S

LOOP architects aps

Vibeke Rønnow landskab

 

Se pdf for uddybende info.

 

Projektkonkurrence, "modelprogram" for Græse BakkebyAugust 2014

 
01
Bygherre: 
Domea
Opgaven:
udvikling af værktøj og modelprogram til bæredygtige helhedsplaner i tæt-lav bebyggelser fra 80´erne. Fremtidssikring af typologien og områderne.
Team:
LOOP architects
JJW arkitekter
MOE

 

Oplæg til bæredygtig masterplan og revitalisering af 126 boligerSeptember 2012

Bygherre: Boligforening

Sted: Jylland

 

LOOP har lavet oplæg til revitaliseringsplan for boligområde med 126 enheder, ud fra en helhedsmæssig og økonomisk tilgang.  Bebyggelsen og udearealerne er screenet for bæredygtige forbedringer, opdateringer og  konceptet frembringer konkrete forslag til  bedre indeklima, naturlig ventilation, arkitektonisk løft, en styrkelse af fællesudeareler og energiproduktion i området. Forslaget indeholder ideer til bæredygtige byggematerialer også.