BOLIG

Gamli Garður - Studenterboliger og hotel på IslandMarts 2017

Vores forslag til Studenterboliger og hotel ved Gamli Garður på Island.

Projektet har fået en 3. plads i en åben konkurrence med 13 deltagere.

 

Team: Urban Arkitekter og LOOP Architects

 

 

Boliger ved Bækkenmarts 2017

Team: Pluskontoret Arkitekter, ARKPLAN Tri-Consult Aps, LOOP Architects

 

Vores forslag til ny bebyggelse ved Skæring Bæk.

 

Visionen for området omkring Skæring Bæk, er at tage udgangspunkt AAB's kærneværdier; Ærlighed, Fællesskab og Bevægelse. Disse i samspil med bæredygtige helhedsløsninger, bruges som afsæt for at opnå DGNB Guld for projektet og skal generelt sikre at der implementeres sunde og robuste løsninger. Med afsæt i områdets bedste elementer - naturen, vandet, træerne og de forskellige rumlige oplevelser området har at byde på, er der skabt en helhedsplan, indeholdende tre forskellige kvarterer; Markhusene grænser op til de omkringliggende marker, her kan man kigge langt og bo uforstyrret i udkanten af området. Bækhusene ligger på hver side af den lille bæk, her går de private haver i et med naturen omkring bækken. Gårdhusene er små enklaver af huse der henvender sig til hinanden mod et fællesskab i en gårdhave i midten. Disse forskellige muligheder, bindes sammen i den endelig helhedsoplevelse og gør det nye boligområde til et sted der emmer af lyst til at bo.

 

Villa Grenaajanuar 2017

Med udgang­spunkt i at skabe en bolig der både er designet ud fra bæredygtige tanker, energioptim­ering og sunde byggematerialer placeres villaén i landlige omgivelser i udkanten af Grenå. Her er udsigter til mark, terræn og læhegn.  

 

Der tages hensyn til bygherres ønsker om på sigt at få byggeriet DGNB certificeret, i tæt samarbejde med GBC DK og de udførende. Byggeriet designes ud fra at indtænke C2C certificerede materialer indenfor en fornuftig pris, og at producere energi på egen grund.

 

Det store markante, og samtidig elegante ståltag, bliver byggeriets markør. Med sit store skarpe udhæng skabes der mulighed for at gå tørskoet rundt om huset, og ophold ude i alt slags vejr. Samtidig undgås overophedning mod syd, og direkte sollys. Husets facader beklædes med brændt træ (shou sugi ban) og fremstår mat sorte. 

 

Bygherre: Privat 

Omfang: 146 m²

Status: Myndighedsprojekt

Team: LOOP Architects og Tækker Rådgivende Ingeniører

 

 

SALTHOLMEN - EN BY I BYEN AUGUST 2016

Grundkøbskonkurrence oktober 2016

 

Omfang: 10.000 m² boliger 

Bygherre: Tækker Group

Team: LOOP Architects, Tækker Group og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

 

Læs mere om projektet her

 

DE 3 BYHUSE OKTOBER 2016

RENDER 01 POST V1 Bigger Size 2 De 3 byhuse på hjørnet af Frederiks Allé og Absalonsgade

 

Bygherre: Solbjerg Invest

Omfang: 1.425 m²

 

Læs mere om projektet her

 

Surf Haus - Hus ved vandetJUNI 2012

Transformation af klassisk 70'er villa i Hjerting ved Esbjerg. Eksisterende hus er forlænget og samlet set pakket ind i cedertræsbeklædning, og der er tilføjet store kviste på hjørnerne for at opnå havudsigt.

 

Bygherre: Privat

År: 2012

 

 

 

Zink Haus JULI 2015

Transformation af rødstens villa fra 1961, der er forlænget med en tilbygning i zink, og det eksisterende hus har fået nyt tag i samme materiale. På grund af det barske klima på Fanø, har huset fået tilført en indeliggende vestvendt terrasse. 

 

Bygherre: Privat 

År: 2015

 

Villa Poulsen OKTOBER 2016

2016 04 27 Vestfacade

Der er opnået byggetilladelse til udbygning af liebhaver villa i Risskov.

 

Bygherre: Privat 

År: 2016

 

Risskov Brynetjuni 2016

Vundet konkurrence om 7.000 m² almene boliger for AAB

 

Team: Søren Jensen, Schønherr, Envidan og LOOP

Omfang: 7.000 m²

 

villa Kaa, sommerhus ved vandetjuni 2016

Sommerhus med strå på både facader og tag ved Saksild strand. Partielt beklædt med træ på facader. Huset falder smukt ind i omgivelserne - sandet, stråene og græsserne på stranden og i landskabet.

 

Bygherre: Privat

 

 

Västerås/Boligermarts 2016

102 boliger med stor størrelses- og indretningsmæssig diversitet. De 4 bygninger fremstår som egne enkeltstående skulpturer, hvor samme materiale / mørke stålplader beklæder facade og tag. Partielt integreres træbeklædning på facader. Der designes cykleparkering på etagernes altangange mod gårdrum og boulevard mod nord. I stueplan etableres en børnehave, og udearealerne deles mellem beboere og børn i institutionen. Byggeriet bygges i ny bydel i Västerås, hvor biler nedprioriteres og cyklisme fremmes! Dette boligbyggeri fremstår med sit både markante og enkle design som 4 skarpskårne bygningskroppe omkring et fællesskab i gårdrummet.

 

Team: LOOP Architects i samarbejde med ONEN/Lars Frank Nielsen

Bygherre: Tornet, Sverige og PEAB

Opførelsesår: 2016-2017

 

Tallbohov/ Järfälla/ boligerJanuar 2016

Udvikling af boligbebyggelse i Järfälla nord for Stockholm, Sverige. Bebyggelsen ligger smukt i lysninger i skoven.

 

Bygherre: Tornet, Sverige

Team: LOOP Architects og ONEN/ Lars Frank Nielsen

Omfang: 300 boliger

 

Revitalisering af industribygningerOktober 2015

Omdannelse af tidligere industribygninger til bolig og erhverv.

 

Bygherre: Tækker Group

Omfang: 5.200 m²

År: 2015

 

 

 

Villa ÅbyhighSeptember 2015

Energirenovering af villa i Åbyhøj

 

Bygherre: Privat

År: 2015

 

Læs mere om projektet her

 

 

Urban Village PLUS / BruunshögJuni 2015

Urban Village PLUS - Den levende by

 

Bygherre: Tornet, Sverige

Omfang: 20.000 m2 Boliger & butik / erhverv

År: 2015

 

Læs mere om projektet her

 

Arsenalbygningen/Tøjhuset/Randers, revitaliseringFebruar 2015

Omdannelse til boliger i det bevaringsværdige byggeri

 

Bygherre: Tækker Group

Ingeniører: Tækker Rådgivende ingeniører a/s

 

Læs mere om projektet her

 

Villa BachJanuar 2015

Villaen placeres på stærkt skrånende grund mod nord. Huset har forskudte niveauer der optager terrænfaldet og dermed giver plads til karaktérfulde rumligheder. Designet er enkelt og markant i villakvarteret nord for Aarhus.Huset opføres med facader i cedertræ, og et introvert gårdrum bliver hjertet i huset og fællesskabet. På taget etableres solceller til el produktion.

 

Bygherre: Privat

Opførelsesår: 2015

 

Ebeltoft havnJanuar 2015

Skitseprojektet indeholder forslag til butik og boliger med unik placering tæt på havn og glasmuseum i Ebeltoft. Boligerne er hævet op over terræn og danner dermed rum for butiksmuligheder i stueplan. Boligerne designes som en enklave med stræder, haver og store trapper op til niveauet, så offentligheden inviteres op hvor udsigten er unik, og frit kan bevæge sig gennem området.
Bygherre: Tækker Group
 

 

Byhus/ boliger VarbergNovember 2014

Boliger i Varberg

 

Bygherre: Private

Omfang: 1015 m² - 10 boliger

Materialer: Tegl / tegl-shingles

År: 2014

 

Skrivergaard / Vejle prisen 2013September 2014

Privat familiebolig i Vejle ådal
Materialer: tegl, træ og zink som gennemgående robuste materialer
Team: LOOP Architects
Bygherre: Privat

 

Vadestedet i NYE/ 1. præmie September 2014

6700 m² bæredygtig boligbebyggelse / disp. forslag

 

Bygherre : Tækker

Team: Hune og Elkjær og LOOP Architects

 

Læs mere her

Læs dommerbetænkningen her

 

Vundet konkurrence/Realdanias Mini C02 typehusSeptember 2014

Vundet konkurrence om Mini CO² typehuset i Nyborg

 

Bygherre: Realdania Byg

Team: Benée Huse, Luplau og Poulsen, Ekolab, LOOP Architects

 

Læs mere her og på www.realdaniabyg.dk

 

Villa appendix/ AarhusAugust 2014

Projekt: garagebygning/skur/indgang/hegn/belægning
Materialer: træ; grønt tag, beton, sort zink
Bygherre: privat

 

NYE/ bydel/ fase 1June 2014

NYE bydel fase 1 

 

Samarbejdspartner: Hune og Elkjær

Bygherre: TÆKKER group
Omfang: 6700 m² / boliger

 

Transformation og revitalisering af 70 ´er villa i Aarhus2013

Bygherre: Privat

Arkitekt: LOOP architects

Omfang: energirenovering af 160 m2

År: 2013

 

Transformationen af 70 ´er villaen i Højbjerg tager afsæt i ønsket om en gennemgribende energirenovering, en ydre transformation, komfortmæssigoptimering.Forbedring af indeklimaet sker bla. ved at skabe naturlig ventilation gennem det nye glasparti i taget. Glaspartiet gennemskærer huset og skaber  ligeledes mere dagslys i den mørkeste del af huset. Alle materialer er valgt ud fra et Cradle to Cradle mindset, og sammen med bygherren har LOOP udviklet projektet med trælister på både tag og facader /lærk.  Konceptet kan udføres med enten zink , MOSA tiles eller grønne planter/danske biotoper på facader og tag.

 

Next step village / bæredygtig masterplanJuni 2012

Projektindhold:

Udvikling af klynge med 46 boliger/selvforsynende med vedvarende energi. Cradle to Cradle projekt

Bygherre:

SE og Danfoss

Anlægssum:

Ca. 80. mio.kr.

Udførelsesår:

Planlagt til 2014

Bæredygtighedselementer:

Biodiversitet, energiproduktion og

cradle to cradle materialer

 

NSV er et projekt og masterplan udviklet i en integreret design proces ud fra et Cradle to Cradle mindset,  med C2C løsninger og materialer implementeret. Boligklyngen indeholder 46 boliger der er selvforsynende med vedvarende energi, designet ud fra "generationsdesign". Der er arbejdet med "design for adskillelse" og regnet energiforbrug ikke kun på drift, men også på forbrug i husholdning og til opførelse af klyngen.  Mangfoldighed, biodiversitet og bæredygtige løsninger uden meromkostninger er nogle af de målsætninger der  har styret både projekt og proces. mangfoldigheden i udenoms arealer afspejler plads til bevægelse, fællesskab, vandhåndtering/LAR og fælles produktion af grønsager. der skabes fin balance i overgang mellem private, semi private og fælles zoner i den landskabelige bearbejdning.

Fællesskabet er et vigtigt issue i klyngen, både som energimæssigt- og socialt fællesskab. Projektet understøtter både tanken om at tage stilling til bæredygtige- og energimæssige gevinster og udfordringer- samtidig med at tilbyde moderne arkitektur med komfort på højt niveau.

 

Villa marts 2014

Bygherre: Privat

Arkitekt: LOOP architects

Omfang:  180 m2

År: 2014

 

Loop har designet et rationelt villa koncept hvor hovedprincipperne er:

 

 • Sunde og miljøvenlige materialer
 • Minimering af beton i byggeriet / minimering af C02 på materialer
 • Lav m2 pris for opførelsen
 • Modulbyggeri/præfab. løsninger
 • Punktfundamenter/ pæle, minimering af terrænarbejder
 • Optimering af dagslys og indeklima
 • Naturlig ventilation/hybrid ventilation
 • Mulighed for energiproduktion på tag og facader

 

Lisbjerg plusenergi/ Boligforeningen RinggårdenJanuar 2014

Bygherre: Ringgården Boligforeningen

Samarbejdspartner: Danfoss, Niras, Arkitema, Enemærke & Petersen, Vugge til Vugge, SE/Stofa

Opgavensstørrelse: 44 enheder/ 4.400m2

Ydelse: Arkitekt arbejder/ konkurrence

Sted/år: Aarhus/ december 2013

 

 • tager udgangspunkt i Cradle to Cradle filosofien/ 5 målbare elementer
 • et sted der er regenerativt og opbyggende for alt liv og de fremtidige generationer
 • "super-villa" princippet hvor fællesskabet  omkring boligen er dyrket.
 • plads til de fælles udearealer med dyrkningsbælter, og minimert fodaftryk på terræn.
 • Biodigester indarbejdet - kombineres med jordvarmeanlæg
 • kan opfylde kravene til Bygningsklasse 2020 (BK2020) uden brug af vedvarende energi
 • samt ved brug af vedvarende energikilder at realisere plusenergi boliger
 • Der er lavet LCA på materialerne i projektet, og hvor økonomisk muligt arbejdet med C2C certificerede materialer.

 

 

 

Energiproducerende tilbygning i RingkøbingOktober 2012

Bygherre: Privat

Sted: Ringkøbing, Danmark

 

Oplæg til mindre energiproducerende tilbygning i Ringkøbing, med fokus på indeklima og sunde materialer. Der er generelt fokus på udnyttelse af passiv solvarme samt varme akkumulering i kraft af et tungt gulv. Der produceres energi ved hjælp af sydvendte solceller som ligeledes anvendes til solafskærmning. Der er valgt materialer der har et lavet energiforbrug ved produktion og som samtidigt bidrager positivt til det gode indeklimaet. Her kan bla. nævnes støbt ler gulv der regulerer den relative fugtighed i indeklimaet og ligeledes diffusionsåbne konstruktioner med papir isolering.