Profile

Logos 02 500Pi

IMG 0069 Cert 

 LOOPS ARBEJDSOMRÅDER 

Vi løser projekter i alle byggeriets faser. Vi faciliterer processer, workshops med fokus på innovation," grøn arkitektur " og sunde miljøer, transformation og revitalisering af eksisterende bygninger og masterplaner på flere niveauer.  LOOP arbejder med producenter og kunder i udviklingsprojekter, og tilbyder både teknisk- og arkitektonisk  rådgivning . Vi arbejder med  Cradle to Cradle inspiration og mindset. LOOP tilbyder livscyclus analyser/beregninger og LCC totaløkonomiske beregninger.  Vi arbejder med intelligente værktøjer/BIM og ECOTECT

 

LOOP ISSUES

Vi skaber arkitektur ud fra et mindset, hvor grundprincipperne om så vidt muligt at bruge solens energi, at sikre mangfoldighed i indretning og udtryk og at designe alt som biologiske eller tekniske næringsstoffer er gennemgående værdier. Vi vil bruge  C2C principperne til at generere en arkitektur, der skaber mangfoldighed, sammenhæng, identitet og mulighed for forandring og som er bundet op på et globalt udsyn og dertil hørende bæredygtig udvikling. Vi vil skabe en arkitektur, der beriger omgivelserne og giver merværdi til brugerne.

 

PRINCIPPER OG VÆRDIER SOM OVERORDNET DESIGNRAMME:

  • Dyrk mangfoldighed

Vi anerkender mangfoldighed som et iboende træk ved robuste økologiske, sociale og økonomiske systemer. Ved at vurdere og stimulere mangfoldighed på alle områder, kan vi sikre bygninger hvor mennesker trives og som er rig på diversitet/varietet .

 

  • Sammenhæng mellem sted og kontekst

Fokus på at skabe sammenhænge og nye forbindelser vil styrke og øge områdets/ stedets identitet. Med udgangspunkt i stedets identitet, styrke og kvaliteter vil der skabes stærkere og nye relationer til det omgivne samfund som helhed.

 

  • Bring naturen ind i byggeriet

Vi vil bevidst skabe unikke og vedvarende kombinationer mellem byggeri og natur der anerkender og respekterer menneskets behov for forbindelse til naturen.

 

  • Forvent forandring

I en konstant udviklingen, vil vi indarbejde stor fleksibilitet og tilpasningsevne i vores designs, planer og projekter, dette med henblik på at lette uforudsigelige forandringer for kommende generationer.

 

  • Understøt innovation

For at fremme området og byggeriet vil vi medvirke til innovation, forbedrede processer, kontekst afhængig teknologi og infrastruktur, og vi vil støtte forskning og udveksling af viden.

 

  • Design sunde systemer

Vi vil benytte løsninger, erkende den gensidige afhængighed på alle skalaer, både mht. økologisk, social og økonomiske sundhed. Vi vil opfordre til at brugerne vil være den drivende kraft når vi taler om at skabe og fastholde stedet som et bæredygtigt sted og integrere dem i løsninger og planlægning af projekterne .