Hello World!

 

LOOP definerer sig som arkitektvirksomhed ved at skabe "added value" ! LOOP imødekommer fremadrettede behov for bæredygtige løsninger og koncepter i arkitekturen, der samtidig har miljømæssige og økonomiske fordele.  

LOOP udfører  arkitektrådgivning indenfor alle byggeriets faser - fra skitse til færdigt projekt.